Smernica

Aktuálna Smernica o odbornej príprave členov a metodických odborníkov SVTS vznikla predovšetkým ako reakcia na legislatívne zmeny, harmonizujúce vzdelávanie v športe v štátoch EÚ. Ďalším dôvodom bolo, že sme pociťovali potrebu aktualizovať zastaralé postupy a prijať súčasné metodické štandardy, odrážajúce súčasný stupeň poznania. V neposlednom rade sme presvedčení, že naše predstavy o štruktúre vzdelávania by mali byť transparentné a prístupné tak frekventantom našich kurzov, ako aj orgánom činným v ochrane prírody, Horskej záchrannej službe, organizáciám pôsobiacim vo sfére horského vodenia a sprevádzania a Ministerstvu školstva SR.

Dokument, ktorý Vám ponúkame na stiahnutie, predstavuje súbor vnútorných predpisov, ktorými sa vo Vzdelávacom zariadení SVTS (VZ) riadi odborná príprava na všetkých úrovniach. V súlade s platnou legislatívou definuje sylaby a štruktúru jednotlivých vzdelávacích programov, požiadavky na prijatie uchádzačov, priebeh záverečných skúšok, periodicitu pravidelných preškolení, práva a povinnosti inštruktorov a pod…

Na stiahnutie: Smernica o odbornej príprave členov a metodických odborníkov SVTS