Regionálne Kluby

Kluby SVTS vytvárajú riadni členovia spolku na územnom a záujmovom princípe. Činnosť v kluboch nie je nijako prísne organizovaná, kladie si za cieľ vytvárať možnosti pre tvoje pôsobenie v danej oblasti, ako aj dávať dohromady ľudí podobného zamerania, pripravovať pre nich možnosti sebarealizácie za, podľa možnosti, výhodných finančných podmienok s garanciou kvality prípravy a organizácie podujatia.

 

Regionálne kluby SVTS:

 

Prečo je vhodné založiť si vlastný klub?
Na lokálnej úrovni s priateľmi a známymi si vieme najlepšie definovať športové ciele, ktoré chceme dosiahnuť. V ostatnom období akoby sa začalo „blýskať na lepšie časy„ v podobe novely Zákona č.366/99 Zb. o daniach z príjmov. V §48 tohoto zákona je upravený postup v rámci ktorého môže každá fyzická osoba určiť oprávnený právny subjekt a teda aj oprávnený športový klub, ktorému cez príslušný daňový úrad určí 2% zo svojej už odvedenej dane z príjmu. Ak Váš športový klub získa oprávnenie a do procesu zapojíte široký okruh priateľov, príbuzných a známych, môže to byť zaujímavý zdroj financovania vlastnej činnosti.
Ďalšou možnosťou financovania je využitie §12 odst.10, ktorý vypovedá o možnosti zníženia daňového základu fyzickej osoby až o 10% odpočítaním daru na telovýchovné a športové účely.
Tu nájdete návod Ako si založiť vlastný klub SVTS?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *