O SVTS

SVTS (Slovenský vysokohorský a turistický spolok)
je celoslovenským združením záujemcov o vysokohorskú turistiku, ako i o pohyb a pobyt vo vysokohorskom prostredí, predovšetkým v zahraničných veľhorách. Je záujmovým združením v zmysle zákona 83/90 Zb., s vlastnými stanovami registrovanými na MV SR, IČOm a vlastným účtom.

Základným poslaním SVTS je vykonávanie vysokohorskej turistiky v domácich a zahraničných horách. Za týmto účelom SVTS organizuje domáce a zahraničné akcie, vykonáva vzdelávaciu a učebno-metodickú činnosť pre prípravu svojich členov na bezpečný pohyb a pobyt vo vysokohorskom prostredí, pre svojich členov vytvára systém zliav pri nákupe materiálu a služieb, vytvára vhodné motivačné prvky pre aktivitu a členstvo v SVTS. Pre svojich členov vydáva spolok informačno-metodický materiál VYSOKÉ HORY. Od roku 2006 aj rozšírené vianočné číslo s farebnou prílohou, ktoré mapuje činnosť uplynulého roku. V súčasnosti informačný materiál vychádza počas roku v elektronickej podobe pod názvom SPRAVODAJ SVTS. V tlačenej verzii vychádza na konci roku pod názvom ROČENKA SVTS, ktorá (ako je zrejmé z názvu), zrkadlí činnosť spolku v uplynulom roku a dostáva ju každý člen poštou.

Členstvo v SVTS je individuálne pričom môže byť:

    • a) riadne – oprávňuje člena na výhody a zľavy. Riadny člen získa členskú kartu a členský odznak. Riadne členstvo vzniká dňom podania prihlášky a zaplatením ročného poplatku. Dokladom o riadnom členstve je členská karta s nalepenou známkou na príslušný rok.
  • b) čestné

Regionálne kluby SVTS a Záujmové kluby SVTS sú vnútornými zložkami SVTS, v ktorých sa realizuje vlastné plnenie cieľov a hlavných smerov činnosti SVTS. Môžu ich vytvárať členovia SVTS na princípe územnom alebo záujmovom.

História SVTS

O Nás

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *