Klub Tatranských vrcholov

Kontakt:

Richard Bodnár
Nižný Klátov 1156, 04412
Mobil: 0907 103 730
Email:

Cieľom klubu je motivovať vysokohorských turistov k postupnému, cieľavedomému a systematickému spoznávaniu Vysokých Tatier výstupmi na vrcholy a štíty neznačenými cestami, nepresahujúcimi II.stupeň obťažnosti UIAA podľa horolezeckého sprievodcu. Máte v ňom možnosť postupne získať Tatranský odznak vysokohorských turistov, ktorý je rozdelený do 5 stupňov.

PODMIENKY:

A. Poslaním odznaku je:

 • Motivovať členov SVTS, ale i ostatných vysokohorských turistov k postupnému, cieľavedomému a systematickému spoznávaniu Vysokých Tatier výstupmi na vrcholy a štíty neznačenými cestami, nepresahujúcimi II. stupeň obťažnosti UIAA podľa horolezeckého sprievodcu.
 • Zaktivizovať inštruktorov Vht na organizovanie a vykonávanie vlastnej vysokohorskej turistiky na území Vysokých Tatier a organizovanie všestrannej prípravy členov SVTS na pohyb po horeuvedených cestách.


B. Technické podmienky:

 • Podmienky platia od 31.7.1999 (platnosť vyhlášky o novom návštevnom poriadku TANAPu). Započítať k získaniu tohto odznaku možno výstupy absolvované počas celého roka 1999.
 • Podmienky môžu plniť osoby, ktoré majú absolvovanú náležitú prípravu (kurz ZÁKLADY VhT) v sprievode inštruktora VhT alebo horského vodcu.
 • Odznak má celkom 5 stupňov (celá séria) vyjadrených piatimi odznakmi, ktoré sa odlišujú rôznou farbou.
 • Na získanie odznaku niektorého stupňa je potrebné absolvovať nasledovný počet výstupov na vysoko-tatranské vrcholy a štíty neznačenými cestami: 1.stupeň -10, 2.stupeň – ďalších 15, 3.stupeň – ďalších 20, 4.stupeň – ďalších 20, 5.stupeň – ďalších 25 ( celkom 90 ). Vrcholy nie sú predpísané, na každý stupeň odznaku si ich vyberá turista sám ( podľa bodu 5 ).
 • Započítavajú sa len výstupy:
  a)
  na samostatné vrcholy nachádzajúce sa na území Vysokých Tatier ( od Kopského sedla po Ľaliové sedlo ) ktoré majú výšku nad 2000 m a sú uvedené nadmorskou výškou a názvom v horolezeckom sprievodcovi, alebo v podrobnej mape Vysokých Tatier ( napr. Hlaváčková mapa 1:25000 ku sprievodcovi Kroutil-Gelner ),
  b) na každý vrchol iba raz,
  c) pri ktorých výstupová i zostupová trasa nepresiahne II.° obťažnosti UIAA podľa sprievodcu.


C. Organizačné podmienky:

 • Záznamník je spoločný pre všetky stupne (nemá teda prílohy!) a je možné si ho vytlačiť zo súboru dostupného na internetovej stránke SVTS, alebo získať na sneme SVTS, prípadne na podujatiach SVTS celoslovenského charakteru poriadaných vo Vysokých Tatrách. Poštou si ho je možné vyžiadať na adrese: Ing. Richard Bodnár, Nižný Klátov 1156, 04412. V takom prípade je potrebné zaslať obálku s adresou žiadateľa a s nalepenou známkou v správnej sadzbe.
 • Pre udelenie I. stupňa odznaku je potrebné zaslať vyplnený záznamník a potvrdenie o zaplatení poplatku za všetky odznaky vo výške 3,30 € pre členov SVTS a 5 € pre nečlenov na adresu uvedenú v bode 1. Poplatok je potrebné uhradiť na pošte „Vkladom na účet v poštovej banke“ s názvom „SVTS Žilina“, číslo účtu 1100527496/8410. Ako variabilný symbol uvedú členovia SVTS číslo členskej karty SVTS/0, nečlenovia rodné číslo/0.
  Pre udelenie odznakov vyšších stupňov sa zasiela iba vyplnený záznamník.
 • Udeľovanie odznakov sa vykonáva na Sneme SVTS, prípadne na iných podujatiach celoslovenského charakteru poriadaných vo Vysokých Tatrách. S odznakom sa udeľuje i certifikát o jeho získaní. Odznaky je možné na požiadanie zaslať poštou. V takom prípade je potrebné zaslať so záznamníkom obálku s adresou žiadateľa a s nalepenou známkou v správnej sadzbe

Tu môžete nájsť:

Pri tlačení je treba zapnúť voľbu „Fit to page“ a kontrolovať správnosť vytlačenia podmienok a okrajov (môže byť ovplyvnená typom tlačiarne).

Vypracoval: Marián Petrinec
Upravil: 11.3.2005 Jozef Podskoč, 9.3.2017 Richard Bodnár

5 komentárov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *