Členské

AKTUÁLNE ČLENSKÉ NA ROK 2016/17 A JEHO ZAPLATENIE

 • Nový člen SVTS: 7,- €
 • Riadny člen SVTS: 5,- €
 • Senior nad 60 rokov a dieťa do 18 rokov: 2,- €
 • Senior nad 60 rokov, ktorý sa stáva novým členom platí 4 € (2€ členský preukaz a 2€ členská známka)
 • Rodinná známka (člen rodiny už registrovaného člena) – manžel, manželka, deti (do 18 rokov): 2,- €

Ako uhradiť členskú známku SVTS

Najjednoduchšie je to prevodom z Tvojho osobného účtu na účet SVTS

SVTS má v súčasnosti zriadené dva účty.
Jeden účet sme zriadili v internetovej FIO banke pod číslom:
SK38 8330 0000 0029 0060 1564 – SWIFT: FIOZSKBA (2900601564 / 8330)
a je určený na bezhotovostný styk t.j. na úhrady prevodom.
K zriadeniu účtu v banke FIO nás prinútili vysoké poplatky za vkladové operácie v Poštovej banke.
Môžeš si vybrať, na ktorý účet vykonáš úhradu členského.
Druhý v Poštovej banke pod názvom SVTS a jeho číslo je: 20054014 / 6500, ale ako už bolo napísané pri platbe cez Poštovú banku reálne na účet SVTS príde peňazí menej.

Ak nemáš osobný účet, alebo máš iný dôvod nepoužiť tento spôsob, tak urob nasledovné kroky:

 • Na hociktorej pošte, alebo pobočke Poštovej banky si vypýtaj VKLADOVÝ LÍSTOK pre vklad na účet
 • Vkladový lístok vypíš v jednotlivých kolónkach takto:
  Názov účtu: SVTS
  Číslo účtu: SK39 6500 0000 0000 2005 4014 (20054014 / 6500)
 • Variabilný symbol: vypíš číslo svojho preukazu SVTS
  Suma slovom: päť (nový člen sedem, rodinný príslušník dve)
  Suma: 5,00 (nový člen 7,00, rodinný príslušník 2,00)
  Priezvisko a meno: vypíš svoje priezvisko a meno
 • Vlož uvedenú sumu

Čo sa deje potom

 • Hospodár SVTS zaeviduje Tvoju platbu v bankovom výpise z účtu
 • Výpis doručí spravidla každých 14 dní prezidentovi SVTS a výkonnému tajomníkovi SVTS, ktorí zabezpečia novým členom výrobu členského preukazu a jeho zaslanie spolu s členskou známkou a odznakom SVTS na adresu trvalého bydliska. Už evidovaným členom zabezpečia doručenie členskej známky.
 • Členské známky už evidovaným členom uhradené od 1.1. do konca februára zasielame súčasne s pozvánkou na Snem SVTS začiatkom marca, aby sme ušetrili poštovné náklady.

Dôležité upozornenie: Tvoja platba inými, ako horeuvedenými spôsobmi spôsobuje ťažkosti v jej identifikácii.

V prípade akýchkoľvek informácii ohľadom preukazov SVTS (dodanie po prihlásení, zmeny údajov v preukaze, vydanie nového preukazu, členské známky, overenie, či prešla resp. evidujeme úhradu členského) obracajte sa na Janku Adamusovú:

11 komentárov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *