Klub štvortisícových vrcholov - K4000

Kontakt:
Ing. Jozef Zábojník
Čajakova 11
010 01 Žilina
tel.: 0907-802 810
email: zabojnik@matesro.skA. Charakteristika:

Motto klubu: "Pre tých, ktorí chcú ísť vyššie"

Poslaním klubu je združovať členov, ktorí vystúpili na niektorý vrchol a využiť ich skúsenosti pre tých, ktorí sa tam chystajú.

Klub združuje všetkých členov SVTS, ktorí preukazateľne vystúpili minimálne na jeden vrchol vysoký od 4000m do 4999m v hociktorej časti sveta v nelimitovanej dobe a zaevidovali sa v klube. Podmienkou evidencie je zaslanie Záznamníka K-4000 s preukazateľným dokladom (vrcholová fotografia alebo stručný popis okolností výstupu) na kontaktnú adresu. Záznamník je možné zakúpiť v originálnej podobe na kontaktnej adrese za 20,-Sk plus poštovné, alebo si ho stiahnuť z našej internetovej stránky.


B. Technické podmienky:

Odznak K-4000 má tri stupne.

•  bronzový odznak je možno získať po výstupe na jeden vrchol
•  strieborný odznak je možno získať výstupom na Mont Blanc a ďalšie dva vrcholy po získaní bronzového odznaku
•  zlatý odznak je možno získať výstupom na Matterhorn a ďalšie tri vrcholy po získaní strieborného odznaku

Odznaky spravidla odovzdáva predseda Klubu na akciách konaných v rámci SVTS. Zlatý odznak sa odovzdáva spolu s diplomom verejne v rámci festvalu Vysoké hory.

Tu môžete nájsť Zoznam doterajších držiteľov jednotlivých stupňov odznaku K-4000 (november 2011).

Časová platnosť odznaku nie je obmedzená.

V Európe už existuje podobný klub zameraný na vrcholy v Alpách. Viď: http://www.club4000.it

 


 

 

 


posledná modifikácia 24.11.2011 námety a pripomienky