Rozšírené zasadnutie ústredia a Metodickej komisie SVTS

V sobotu 21.11. sa v priestoroch Riaditeľstva Národného parku Malá Fatra vo Varíne pri Žiline uskutočnilo stretnutie Ústredia SVTS s predsedami územných a záujmových klubov, členmi metodickej komisie a pozvanými hosťami. Celkom 27 účastníkov sa aktívne vyjadrovalo k hlavným témam stretnutia, ktorými boli situácia v kluboch, príprava ročného plánu pre rok 2010, príprava vianočného čísla štvrťročníka Vysoké hory ako i

Read more

Vážení priatelia,

pred pár dňami sme vydali jubilejné 50-te číslo nášho Štvrťročníka VYSOKÉ HORY. Za obdobie 50 -tich štvrťrokov sa doba zmenila a internet sa stal samozrejmosťou. Exaktne napísané: k dnešnému dňu evidujeme 437 členov SVTS a z toho303 má v prihláške uvedenú internetovú adresu. Štvrťročník z nich všakodoberá elektronicky iba 29.Preto chceme využiť túto možnosť a v maximálnej miere nahradiť formupoštového

Read more

XII. letné stretnutie vysokohorských turistov Slovenska – Neprihlasujte sa. VYPREDANÉ!!!

PREVYK Vás pozýva na XII. letné stretnutie, ktoré sa uskutoční pre mnohých v novej lokalite, na poľskej strane Vysokých Tatier v „Dolinie Pieciu Stawow Polskich“. TERMÍN: 18. – 20. 6. 2010 MIESTO: POĽSKO, Vysoké Tatry, Schronisko Gorskie PTTK w Dolinie Pieciu Stawow Polskich (www.piecstawow.pl)PRÍSTUP: Z hraničného prechodu Lysá Poľana  http://www.tatry.nfo.sk/mapvyb.php?m=17 odbočíme vľavo a pokračujeme asfaltovou cestou na záchytné parkovisko Palenica

Read more

Rozhodli ste!

Rovnako, ako predchádzajúci rok, dostali ste možnosť rozhodnúť, aký záber bude na spolkovom kalendáriku. Víťazovi blahoželáme! Zvíťazil záber č. 4 autora Mira Benka Napísal som Mirovi výsledok súťaže a požiadal o okolnosti vzniku záberu. Jeho odpoveď: Tak to ma potešilo. Ďakujem.Záber ,,PRED ZOTMENÍM" vznikol  pri zostupe z PRISOJNIKA 2.550 metrového kopca v Slovinsku.Keďže v noci /a skoro ráno/ pred výstupom

Read more

Brnča 2010 – kurzy základov VhT s PREVYKom

PRÍPRAVA NA POBYT VO VYSOKÝCH HORÁCH – ZIMNÁ ČASŤ Už po tretíkrát nezostávame iba pri jednom termíne, ale (po prvýkrát) vám ponúkame rovno tri kurzy. Začiatkom toho tisícročia začali Koňare v Doline Zeleného plesa usporadúvať zimné Základné kurzy VhT https://www.svts.sk/index.php?p=59. Už po tretíkrát nezostávame iba pri jednom termíne, ale (po prvýkrát) vám ponúkame rovno tri kurzy: 29.-31.1.2010 26.-28.2.2010 26.-28.3. 2010

Read more
1 84 85 86