TATRANSKÝ ZIMNÝ KURZ S VKT Trenčín, 16-18. 2. 2024

from to
Scheduled Aktuality Kluby Pozvánky a Novinky VKT

TATRANSKÝ ZIMNÝ KURZ S VYSOKOHORSKÝM KLUBOM TRENČÍN 16.2.2024 – 18.2.2024

Tatranský zimný kurz je určený pre všetkých záujemcov, ktorí zimný kurz ešte neabsolvovali a taktiež
tým, ktorí uvedený kurz základov už absolvovali, ale majú záujem o ďalšie rozšírenie svojich
vedomostí v zimných podmienkach.
TERMÍN KONANIA KURZU: 16. – 18.2.2024
MIESTO KONANIA: Starý Smokovec, Vysoké Tatry
UBYTOVANIE: Ubytovacie zariadenie Starý Smokovec, Vysoké Tatry
PARKOVANIE:  Parkovisko ubytovacieho zariadenia Starý Smokovec. Parkovanie v cene ubytovania.
PROGRAM KURZU
PIATOK/16.2.2024 Príchod účastníkov na ubytovňu v Starom Smokovci do 16:00 hod.
Po večeri prezentácie v teoretickej časti zimného kurzu.
SOBOTA/17.2.2024
po raňajkách o 7:45 hod. odchod a presun k miestu výcviku . Potom pokračovanie v praktickej časti
kurzu. O 16,00 hod. ukončenie výcviku a presun na ubytovňu v Starom Smokovci. Večera a
pokračovanie v teoretickej časti kurzu.
NEDEĽA/18.2.2024
po raňajkách o 7:45 hod. odchod a presun k miestu výcviku. Pokračovanie v praktickej časti kurzu.
Ukončenie kurzu.
ĎALŠIE INFORMÁCIE:
Kompletné informácie ohľadom programu zimného kurzu , ubytovanie, stravovanie, výstroj ,
povinná a nepovinná výbava, budú zaslané osobitne e-mailom každému záujemcovi , ktorý o kurz
prejaví záujem.
Upozorňujeme tých účastníkov, ktorí dlhodobo užívajú nejaké lieky, hlavne sa jedná o alergikov,
diabetikov a pacientov s kardiovaskulárnym ochorením, aby si lieky zobrali so sebou a informovali
o tom organizátorov kurzu.
UBYTOVANIE A STRAVOVANIE:
Ubytovanie v ubytovacom zariadení Starý Smokovec.
Cena za ubytovanie: 20,00 €/noc + 2,00 € miesta daň/noc
Stravovanie:  z vlastných zásob . V ubytovacom zariadení je kompletne vybavená kuchynka
s chladničkou a jedáleň. Možnosť pripraviť si svoje jedlá. V prípade záujmu je možné využiť i blízke
stravovacie zariadenia v Starom Smokovci.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: člen SVTS 40,00 €, nečlen 50,00€
Všetkým účastníkom odporúčame uzavrieť poistenie na všetky tri dni konania kurzu,
predovšetkým poistenie zásahu HZS. Členovia Alpenvereinu nemusia.

Po zdranom ukončení kurzu dostanú účastníci „Osvedčenie o absolvovaní kurzu“ .
PRIHLÁŠKU je potrebné zaslať do 15.1.2024, alebo do naplnenia kurzu, na e-mail:

Prihláška je záväzná po prijatí úhrady na účet „VK Trenčín“.
INFORMÁCIE O PLATBE:
Úhrady spolu v jednej platbe za:  ubytovanie + miestnu daň + účastnícky poplatok, všetko podľa
vyplnenej prihlášky poslať bankovým prevodom na bankový účet „VK Trenčín“.
Číslo bankového účtu: Prima banka SK35 5600 0000 0073 2855 5001
Správa pre prijímateľa: „KURZ meno a  priezvisko“, pri skupinovej úhrade mená a priezviská
účastníkov.
STORNO POPLATKY:
– do 14 dní pred začiatkom konania kurzu: storno poplatok vo výške 10,00 €
– do 7 dní pred začiatkom konania kurzu: storno poplatok vo výške 20,00 €
– 1 deň pre začiatkom konania kurzu: bude vrátené 50% účastníckeho poplatku, ak sa za
vás nájde adekvátna náhrada, vráti sa vám i úhrada za ubytovanie.

INÉ OPATRENIA:
V prípade vzniku nejakých nepredvídavých okolností / COVID a pod. / čo však už nepredpokladáme,
sa budeme riadiť podľa vydaných nariadení.

KONTAKT:
E-mail :
Jozef Opatovský tel. 0911 311 151
Ľuboš Weber tel. 0905 608 102

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *