ŠL TANAP skončili…

V. Tatry: ŠL TANAP-u ako príspevková organizácia rezortu pôdohospodárstva končia

      Štátne lesy Tatranského národného parku (ŠL TANAP-u) ako príspevková organizácia rezortu pôdohospodárstva vo štvrtok oficiálne skončili. Ich agendu od piatka 1. apríla preberá novovzniknutá Správa TANAP-u so sídlom v Tatranskej Lomnici, čím sa najstarší národný park na Slovensku po takmer troch desaťročiach opäť vráti k integrovanému modelu správy tohto vzácneho územia. Riaditeľ ŠL TANAP-u Ján Marhefka upozornil, že lesníci už od svojho vzniku nadviazali na odbornú činnosť bývalej Správy TANAP-u v oblasti starostlivosti o lesné ekosystémy.
      „Je to výzva, aby sme spoločne s našimi partnermi vrátili do národných parkov integrovaný model správy územia, ktorý bol v minulosti práve u nás obdivovaný okolitými štátmi. Sú na to vytvorené všetky predpoklady, pretože počas viac ako 70-ročnej starostlivosti sa nám i našim predchodcom podarilo v prírodnom prostredí zachovať celé spektrum všetkých živých organizmov i neživej zložky prírody v pôvodnej škále,“ zhodnotil Marhefka.  
      Tatranskí lesníci sa podľa neho považujú aj za ochranárov a v posledných rokoch ukázali, že sa o prírodu vedia postarať. Riaditeľ dodal, že najlepším dôkazom sú mladé lesné porasty s vysokým stupňom diverzity a so všetkými predpokladmi zvýšenia prirodzenosti a stability. „Verím, že tieto skutočnosti pomôžu vyvinúť spoločné úsilie o zachovanie nášho prírodného dedičstva,“ skonštatoval.
      K zlúčeniu oboch organizácií dochádza na základe novely zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorú schválili poslanci NR SR minulý rok. Jej cieľom je reforma národných parkov, ktorých správa bude po novom spadať kompletne pod rezort životného prostredia. Takmer všetko územie s rozlohou vyše 40.000 hektárov, ktoré doposiaľ spravovali lesníci, prechádza pod gesciu novovzniknutej Správy TANAP-u. Zvyšok bude spravovať nová Správa Pieninského národného parku.
      Podobný model v najstaršom národnom parku fungoval od jeho vzniku v roku 1949, keď bola starostlivosť o územie v kompetencii dočasnej Správy TANAP-u. Pri riešení dôležitých otázok, týkajúcich sa správy územia, jej sekundoval Poradný zbor pre veci TANAP-u, zložený z odborníkov v oblasti geológie, hydrológie, botaniky či zoológie, ako aj zástupcov oboch povereníctiev, Slovenského plánovacieho úradu a podľa potreby i ďalších expertov. Jeho činnosť sa v podstate skončila v roku 1994. O rok neskôr totiž nadobudol účinnosť nový zákon o ochrane prírody a krajiny a takmer všetky kompetencie zrušenej Správy TANAP-u prevzali ŠL TANAP-u.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *