POZÝVAME VÁS NA SNEM SVTS už tento piatok

Aktuality Kluby Pozvánky a Novinky ÚSTREDIE

Pozdravujeme vás.

Snemový špeciál s týmito informáciami ste mali dostať poštou. Ak sa tak nestalo reklamujte to na tejto adrese ústredia, asi nemáme v databáze správnu poštovú adresu.

Pre takýto prípad zverejňujeme pozvánku aj tu na stránke.

V piatok 16. 3. sa uskutoční každoročný snem SVTS. Jediné stretnutie v roku, ktoré organizujeme mimo hôr. Navyše ide o volebný snem, budeme voliť nového prezidenta a členov ústredia. Navyše je to možnosť opäť stretnúť sa s priateľmi, či spoznať nových.

Termín: piatok 16. 3. 2018.

Miesto je tradičné: Mestský úrad Žilina. Od 17.00 h prezentácia a prevzatie známok na rok 2018, od 18.00 h 21. snem SVTS.
NA SNEMOVÉ ROKOVANIE PREDKLADÁME TENTO PROGRAM:
1. Otvorenie snemu
2. Schválenie programu snemu
3. Voľba členov mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
4. Správa o činnosti SVTS za rok 2017 a zameranie činnosti SVTS na rok 2018
5. Správa o hospodárení v roku 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
6. Správa revíznej komisie
7. Udelenie čestného členstva
8. Ocenenie najaktívnejších členov SVTS v rok 2017
9. Správy predsedov záujmových klubov a odovzdanie odznakov záujmových klubov SVTS
10. Správa mandátovej komsie a volebnej komisie, predstavenie kandidátov na fun ciu prezidenta SVTS,
vedúceho školiaceho strediska, výkonného tajomníka a predsedu revíznej komisie
11. Voľba členov Ústredia SVTS
12. Diskusia
13. Správa návrhovej komisie a hlasovanie o uznesení
21. snemu SVTS
14. Záver
Do volieb nového Ústredia SVTS nominovalo doterajšie Ústredie SVTS týchto kandidátov:
Michal Káčerik na funkciu prezident
Juraj Dlábik na funkciu výkonný tajomník
Ján Šimon na funkciu vedúci vzdelávacieho zariadenia
Ján Krchnavý na funkciu vedúci revíznej komisie
Každý člen SVTS má právo nominovať svojho kandidáta na každú z volených funkcií.
Snem je aj miesto, kde sa odovzdávajú odznaky záujmových klubov. Pokiaľ máte splnené podmienky niektorého stupňa, pošlite urýchlene informácie správcovi odznaku, aby to do snemu stihol vyhodnotiť.

VÝSTAVA SVTS
Budú tradične pripravené kartóny 100×70 cm, na ktoré nalepíte svoje fotografie z klubových či spolkových akcií (doložený účet za zhotovenie fotografií vám preplatíme). Treba popis o akú akciu ide, datovanie akcie, prípadne krátke popisy k fotografiám. Formát fotografií je min. 13×18 cm, všetko ostatné zabezpečíme.
Výstava bude prístupná verejnosti počas 24. ročníka festivalu Vysoké hory na druhý deň, v sobotu 17. 3. 2018.

Ústredie SVTS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *