Výzva na podávanie prihlášok do Kvalifikačnej prípravy inštruktorov VhT

V súvislosti s plánovaným otvorením Kvalifikačnej prípravy inštruktorov vysokohorskej turistiky prvého a druhého kvalifikačného stupňa (ďalej len I1 alebo I2) zverejňuje Vzdelávacie zariadenie SVTS výzvu na podávanie prihlášok.

Pod podaním prihlášky sa rozumie elektronické doručenie vyplneného formuláru na adresu najneskôr do 3.3.2017. Záujemcovia budú o zaradení a ďalšom postupe vyrozumení elektronickou cestou do dvoch týždňov po uzávierke.

Kvalifikačná príprava pozostáva z troch blokov: všeobecná časť, špeciálna časť – leto, špeciálna časť – zima s predpokladaným radením: máj 2017, jún 2017, marec 2018.

Výška poplatku za kurz je vždy iná a závisí hlavne od ceny za ubytovanie a stravu, ktorú sa nám podarí vyjednať. Cenu kompletného kurzu odhadujeme na úrovni 360 Eur (vrátane réžie, ubytovania a polpenzie na chatách vo Vysokých Tatrách).

Podmienkou pre podanie prihlášky do kurzu I1 je ukončené základné vzdelanie a vek minimálne 18 rokov. Metodická komisia odporúča uchádzačom absolvovanie kompletného cyklu Základnej prípravy (kurz ZVhT leto+zima), nakoľko v Kvalifikačnej príprave sa už predpokladá dokonalé zvládnutie tejto problematiky.

Podmienkou pre podanie prihlášky do kurzu I2 je doloženie platného osvedčenia o kvalifikácii I1 a vierohodné preukázanie praxe v trvaní mimimálne 1 rok. Pod preukázaním praxe sa rozumie:

– dokladovať minimálne 25 výstupov mimo značených chodníkov charakteru VhT

– dokladovať minimálne jeden výstup, ktorého súčasťou bol pohyb po ľadovci

– dokladovať metodickú aktivitu pri vedení výcviku

Detailné informácie o priebehu Kvalifikačnej prípravy sú dostupné v Smernici o odbornej príprave členov a metodických odborníkov SVTS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *