SVTS má nových inštruktorov

Scheduled Aktuality Vzdelávacie zariadenie
Map

Od chvíle, keď VZ SVTS vyškolilo posledných inštruktorov ubehlo takmer 5 rokov. Dôvodov na dlhšiu prestávku bolo viacero. Predovšetkým SVTS kvôli zmenám v legislatíve na krátky čas stratilo akreditáciu. Po jej opätovnom získaní sme chvíľu pracovali na novom formáte Kvalifikačnej prípravy, pretože stupeň poznania v oblasti metodiky VhT, horolezectva, skialpinizmu, horskej záchrany a medicíny medzičasom poriadne pokročil. Nuž a v neposlednom rade sme si chceli počkať, kým nám dozrie nová generácia ľudí, ktorí majú dosť skúseností a vedomostí aby mohli ašpirovať na inštruktorov.

V máji 2015 sme teda s veľkým očakávaním po takmer päťročnej pauze odštartovali ďalší kurz inštruktorov VhT. Hodnoteniu priebehu kurzu by som sa radšej vyhol, to nechám na účastníkov samotných. Dovolím si len zhrnúť najdôležitejšie fakty.

Do kurzu sa nám prihlásilo spolu 22 ľudí, na ktorých čakala široká paleta prednášok a praktických častí v teréne. Od začiatku po koniec prípravy ubehlo 10 mesiacov, 80% času sme strávili vo Vysokých Tatrách. Frekventanti hneď na úvod absolvovali kondičné a lezecké testy, ktoré boli podmienkou pre postup do ďalšej fázy výcviku. Okrem toho ďalej skladali skúšky z uzlovej techniky, ošetrovania modelových zranení, zlanovania, improvizovanej záchrany, horopisu Vysokých Tatier. V zime preukázali vedomosti v oblasti štandovania v snehu a ľade, budovania bivaku, záchrany z ľadovcovej trhliny a kamarádskej pomoci v lavíne. Počas túr vo vysokohorskom prostredí sme priebežne hodnotili istotu pohybu v rôznorodom teréne, priebežne sme vytvárali priestor pre preukázanie schopnosti viesť výcvik a formulovať svoje myšlienky. Mimoriadny dôraz bol kladený na samoštúdium a vypracovanie obsiahlej záverečnej práce, ktorá prešla kolom oponentských posudkov a záverečnou obhajobou. Celkom na koniec sme spravili ešte sondu do teoretických vedomostí formou testu.

Som veľmi rád, že dnes vám môžem predstaviť 15 nových inštruktorov VhT, ktorí celý kurz úspešne zvládli a preukázateľne sa niečo naučili.

2016kurzI

– Inštruktori vysokohorskej turistiky I. kvalifikačného stupňa (v abecednom poradí a bez titulov): Ján Bučkuliak, Ľuboš Dolanský, Marian Gažúr, Pavol Hreha, Dalibor Joško, Michal Káčerík, Marek Loduha, Michal Loduha, Maroš Matoušek, Marek Štofaňák, Alžbeta Štofaňáková.

 

– Inštruktori vysokohorskej turistiky II. kvalifikačného stupňa: Jozef Baník, Dušan Lukáč, Miroslav Micheľ, Peter Šiška.

 

Touto cestou im chcem ešte raz zagratulovať a popriať výlučne šťastné návraty z hôr a kurzov. Nech majú veľa entuziazmu a nech sa im za to dostáva veľa takého toho dobrého pocitu, pre ktorý to všetci robíme.

Janko Šimon, vedúci Vzdelávacieho zariadenia SVTS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *